حل مشکل بریک شیامی
مدل نوت3
بعد فلش یا عملیات نرم افزاری
بدون باکس
تنها از طریق usb
اختصاصی اسا تیم

فقط کافیست فایل زیر رو روی گوشی رایت کنید و از دستگاه خود لذت ببرید