فایل ترمیم بوت 
سامسونگ +S8
مدل G955
بدون نیاز به بازشدن دستگاه
توسط USB
مناسب برای بعد عملیات چنج حافظه
اختصاصی آسا تیم
نکته:جهت آموزش استفاده از فایل اینجا کلیک کنید