انلاک crom service
جهت نصب ریکاوری یا روت
در اندروید 7
و اندروید 7.1.1

فایل زیر رو دانلود کرده و سپس اکی کنید و 
منتظر باشید تا عملیات به اتمام برسد

((گوشی به اینترنت متصل باشد))