آموزشگاه آسا تیم

قابل توجه کوکر های عزیز
آموزش ترجمه ی فایل های XML
با سرعت بالا
توسط گوگل

برای اینکار فقط کافیست از مترجم تول کید گوگل استفاده کنید

لینک این مترجم