ترمیم بوت LG G3
بدون نیاز به باکس
تنها توسط فلشر
در حالت بریک شده
توسط فایل انبریک
اختصاصی اسا تیم

فقط فایل که لینک ان داده شده را در مسیر برنامه کپی کرده سپس دستگاه را با کابل به سیستم متصل کرده و مدل cpu و گوشی را انتخاب کرده و در نهایت اقدام به رایت کنید.