حل مشکل خاموشی
حل مشکل بوت لوپ(روی ارم)
ترمیم سکوریتی
در کمترین زمان