فایل ترمیم بوت 
سامسونگ NOTE8
مدل N950
بدون نیاز به بازشدن دستگاه
توسط USB
مناسب برای بعد عملیات چنج حافظه
اختصاصی آسا تیم
نکته:جهت آموزش استفاده از فایل اینجا کلیک کنید