ترمیم سریال y625
بدون باکس
ابتدا برنامه زیر را دانلود و نصب کنید

سپس برنامه ی software download رو از داخل پوشه qpst(استارت > all programs) اجرا کنید.
حالا طبق تصاویر پیش برید

برای شناسایی گوشی در حالت دیاگ مد باید دستور زیر را در cmd
تایپ کنید
adb shell su setprop sys.usb.config diag,adb
قبل از زدن دستور بالا ابتدا باید گوشی رو روت کنید(با برنامه kingroot.apk) و در حالی
که usb debug روشن می باشد باید به سیستم متصل کنید.
سپس دستور بالا رو بزنید و بعد روی استارت کلیک کنید

نکته:با بیلد 109 امکان روت دستگاه وجود ندارد.باید بیلد 106 را نصب کنید

دانلود فایل qcn