ترمیم شبکه j500f
به همراه فایل ضمیمه
pass:asateam-roohi

این مدل وقتی که میخواهید ترمیم شبکه کنید اول باید پچ msl کنید که با باکس های z3x و bst توانایی انجام این کار را ندارند.
برای اینکار شما ابتدا فایل کامبینیشن موجود در پوشه ی 1 را فلش کنید بعد با شماره گیری کد *#0808#
و dm+modem  را انتخاب کرده و بعد با فایل موجود در پوشه ی دوم گوشی را روت کرده و بعد از ان با باکس z3x فایل سرت موجود در پوشه ی
اخر را رایت کنید
تبریک -کار تمام است.