فایل حل مشکل تاچ g610 u00 بعد از فلش

pass:asateam-roohi