این سولوشن علاوه بر کاربردی که داره
یه تمرینه برای پک آموزش سخت افزار
که قبلآ خریداری کردید


http://uupload.ir/files/jq44_سولوشن_تشریحی_مشکل_تاچ_آیفون-6_اس_.png

 
http://uupload.ir/files/m99m_سولوشن_تشریحی_مشکل_تاچ_آیفون-6_اس_1.png
http://uupload.ir/view/m9qs_new_document.pdf/

[URL=http://uupload.ir/view/m9qs_new_document.pdf/][IMG]http://uupload.ir/css/images/udl.png[/IMG][/URL]

http://.uploadboy.me/jfr86xqr206l/سولوشن تشریحی مشکل تاچ آیفون-6 اسpdf.htm
سپاس