ابدا توسط فایل های ارائه شده adb رو فعال کنید
 فایل رو با اودین , باکس یا دانگل رایت کنید.سپس بوسیله باکس یا نرم افزار ارائه شده و با کمک آموزش موجود frp  رو حذف کنید .
نرم افزار در دو exe , portable ارائه شده . رمز برای نصب www .gsmhagard.com . بدون هیچ فاصله .بهتره تایپ کنید.


قبلش باید درایورها و نرم افزار  Net Framework 4.5.2  رو روی سیستم نصب کرده باشید


سپاس