ابزار فلش شیامی
از طریق فست بوت
بصورت رایگان
بعد از نصب بصورت اتومات درایورها روی سیستم نصب خواهد شد
.