فلشر کوالکام
qcomDLoader
بصورت اختصاصی از اسا تیم
به همراه درایور مورد نیاز

pass:asateam-roohi