اموزش پروگرام هارد Y625 
بدون باکس
برای تمامی سری های Y625
ابتدا هارد رو روی دستگاه گذاشته سپس از طریق یو اس بی طبق اموزش پیش برید
پس از اتمام کار گوشی کاملا روشن خواهد شد
سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز

مبلغ:15000 تومان