کرک ابزار سرویس دهی
بلک بری
از باکس قدرتمند فوریوس
بصورت اختصاصی از آسا تیم

جهت باز کردن برنامه از run as administrator استفاده کنید