لیست مدل های سونی

این فایل دامپ توسط اسا تیم تست شده می باشد. قابل رایت با تمامی گرمر های موجود از جمله ایزی جیتگ,مدوسا,ufi و riff

لیست مدل های سامسونگ

این فایل دامپ توسط اسا تیم تست شده می باشد. قابل رایت با تمامی گرمر های موجود از جمله ایزی جیتگ,مدوسا,ufi و riff

پکیج ویژه فایل های دامپ بصورت یکجا

بیش از 230دامپ برای 230 مدل دستگاه متفاوت تنها در یک پکیج. فایل ها بار ها توسط آساتیم تست خود را پس داده اند