سلوشن مسیر اسپیکر TA-1032 مهندس روحی SPEAKER SOLUTION TA-1032

در این پست سلوشن مسیر اسپیکر نوکیا nokia 3 یا همان ta-1032 قرار داده شده است. SOLUTION SPEAKER WAY TA-1032 – SPEAKER TA-1032

سلوشن مسیر سیم کارت 2 TA-1032 – مهندس روحی SIM2 SOLUTION TA-1032

در این پست سلوشن مسیر سیمکارت2 نوکیا nokia 3 یا همون ta-1032 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION SIM2 ta-1032 – SIM2 WAY ta-1032

سلوشن مسیر سیم کارت TA-1032 – مهندس روحی SIM SOLUTION TA-1032

در این پست سلوشن مسیر سیمکارت نوکیا nokia 3 یا همون ta-1032 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION SIM ta-1032 – SIM WAY ta-1032

سلوشن مسیر مموری TA-1032 – مهندس روحی SD CARD WAY TA-1032

در این پست سلوشن مسیر مموری NOKIA 3 یا همون TA-1032 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION MEMORY WAY TA-1032 – SOLUTION SD CARD TA-1032

سلوشن مسیر دوربین پشت TA-1032- مهندس روحی REAR CAM SOLUTION TA-1032

در این پست سلوشن مسیر دوربین پشت نوکیا nokia 3 یا همون ta-1032 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION REAR CAM tra-1032-
REAR CAM WAY ta-1032

مسیر بازر ta-1032 – مهندس روحی – solution earpiece ta-1032

در این عکس مسیر کپسول گوشی یا همان بازر nokia 3 یا همان ta-1032 برای شما به صورت سولوشن قرار داده شده است

مسیر کلید پاور ta-1032 – مهندس روحی – solution power key ta-1032

در این پست سلوشن کلید پاور nokia 3 یا همان ta-1032 قرار داده شده است. solution power key ta-1032- power key way ta-1032-

مسیر ویبره TA-1032 مهندس روحی SOLUTION VIBRAROR TA-1032

در این پست مسیر موتور ویبره نوکیا nokia 3 یا همان ta-1032 قرار داده شده است. SOLUTION VIBRATOR TA-1032-

سلوشن مسیر میکروفون TA-1032 – مهندس روحی solution mic TA-1032

در این پست سلوشن مسیر میکرفن در نوکیا nokia 3 یا همان مدل ta 1032قرار داده شده است. solution mic ta-1032 – mic way ta-1032

سلوشن مسیر ال سی دی TA-1032- مهندس روحی LCD SOLUTION TA-1032

در این پست سلوشن مسیر ال سی دی نوکیا nokia 3 یا همون ta-1032 رو براتون قرار دادیم. SOLUTION LCD ta-1032- LCD WAY ta-1032