اطلاعات نقطه frp
در دستگاه های مدیاتک 
بصورت نقطه استارت و طول
بدون باکس
از طریق فلش تولز
نحوه ی استفاده : فایل فلش دستگاه مورد نظر را داخل فلش تولز چیده. سپس گزینه فرمت را زده و مقدارهای زیر را جایگزین کنید.
حالا فرمت را زده تا frp حذف شود.
کار تمام است…
MT6572
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x3E40000
MT6580
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x4FA0000
 MT6592
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x4FA0000
MT6735M
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x6A00000
MT6750
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x3f88000
 MT6753
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x6A00000
MT6755
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x14688000
MT6795
Format Length     : 0x100000
Begin Address     : 0x4ba0000

CLICK