آموزشگاه آساتیم در تمامی دوره ها به تمامی هنرجویان اطمینان صد 100% را میدهد که هنرجو تواند بعد از دوره تمامی موارد آموزشی دوره را به راحتی انجام دهد و در صورتی آموزش داده شده عملی نباشد شرکت تمامی وجه را بدون کسر حتی 1000 تومان به هنرجو بازگشت میدهد.

بررسی پرونده و بازگشت وجه بین 2 الی 7 روز کاری ممکن است زمان ببرد. همچنین شکایت در صورت درخواست هنرجو از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. بازگشت وجه فقط درصورتی است که ایراد کار از آموزشگاه و مدرس باشد که نتواند علم کار را به خوبی انتقال دهد که این مورد توسط ناظر پرونده بررسی میشود.

در قسمت زیر نمونه هایی از شکایات که توسط آموزشگاه رد میشوند و توسط مراجع قضایی هم نیز با پاسخ منفی (رد) مواجه میشوند را می بینید:

جملات فرد شاکی بعد از گذراندن فول دوره : 

من از هیچ جای آموزش شما هیچ چیزی نفهمیدم، از همون جلسه اول میخواستم بگم اما فرصت نشد پول من رو پس بدید ((رد))

من دوره رو کامل دیدم اما فعلا توانایی خرید این و … را ندارم ((رد))

من یک جلسه شرکت کردم پول یک جلسه رو کسر کنید مابقی رو پس بدید ((رد))

بنده فرصت شرکت در آموزش رو ندارم تا همین جا هم خیلی از کارهام به هم ریختن ((رد))

من هر کار میکنم نمیتونم هارد بزنم، فیلم هم نمیتونم  طوری که گفتید بگیرم، پول رو برگشت بزنید ((رد))

(( به دلیل پر بار بودن مطالب آموزشی هرجلسه، امکان کنسل کردن آموزش بعد از ثبت نام وجود ندارد. لطفا ابتدا به  تیم ما و گفته های ما اطمینان کامل پیدا کنید سپس اقدام به ثبت نام نمایید))