آموزش تعویض آیسی چسبی، شابلون زدن و جایگذاری صحیح )  ( آموزش گرفتن سکتور هارد )  ( آموزش حل ارور های 9. 4013. 4014. 20 .21 )  ( آموزش ارتقا ظرفیت هارد )  ( آموزش معادل کردن هارد )  ( آموزش استفاده از فیکسچر )  ( آموزش ترمیم پایه، مسیر و حتی لایه های کنده شده ی برد )  ( آموزش پروگرم هارد بصورت فول )  (  آموزش حل مشکلات نات اکتیو )  ( آموزش تغییر مک ها و شناسه ها و منطقه )  ( آموزش استفاده از یک مدل هارد برای چندین مدل )  ( تشریح وظایف پایه های آیسی )  ( آموزش اهم گیری پایه ها )