در سال 1400 تمامی پکیج های آموزشی به صورت کامل به روزرسانی شده و تا پایان یادگیری هنرجو ساپورت کامل برقرار خواهد بود و همچنین در حین آموزش چند نمونه کار هم با مدرس انجام خواهند داد. این مورد نه تنها مربوط به دوره حضوری بلکه مربوط به دوره ی غیرحضوری نیز می باشد.

دوره ی مبتدی تا تخصصی (مخصوص افراد صفر کیلومتر)

سخت افزار(همکار)