بخش VIP پلاس آساتیم

این بخش مخصوص هنرجویان آسا تیم می باشد

تمامی فایل های اپدیت هنرجویان در این بخش قرار می گیرد

تا زمانی که خودتون مایل باشید میتونید از این بخش استفاه کنید

برای استفاده ازین بخش نیاز به پرداخت هزینه اضافه نیست

جهت دریافت اخبار این صفحه تلگرام زیر را دنبال کنید

ASATEAM_NEWS

تعویض هارد (emmc)