این بخش مخصوص هنرجویان آسا تیم می باشد

تمامی فایل های اپدیت هنرجویان در این بخش قرار می گیرد

تا زمانی که خودتون مایل باشید میتونید از این بخش استفاه کنید

برای استفاده ازین بخش نیاز به پرداخت هزینه اضافه نیست

جهت دریافت اخبار این صفحه تلگرام زیر را دنبال کنید

ASATEAM_NEWS

تعویض هارد (emmc)

تعویض هارد (emmc)

تعویض هارد (emmc)