آموزش بردن دستگاه های کوالکام
به حالت دیاگ مد
جهت ترمیم سریال در حالت روت
ابتدا دستگاه رو روت کنید
یو اس بی دیباگ را روشن کنید
سپس دستورات زیر را یکی یکی در محیط cmd وارد کنید.
((برای وارد شدن به محیط cmd فقط کافیست وارد استارت شده و در قسمت سرچ run را تایپ و باز کنید. در صفحه باز شده cmd را تایپ کرده و اینتر بزنید تا به صفحه ی مشکی رنگ برید. نکته: از نصب بودن دریور های adb مطمئن باشید)
adb shell su setprop sys.usb.config diag,adb
حالا دستگاه در حالت دیاگ به سیستم متصل شده می باشد