فایل سکوریتی و ترمیم شبکه
سونی z1
مدل c6903
حل تمامی مشکلات شبکه
تست شده توسط اسا تیم
شامل فایل های
TA.MODEMST1.MODEMST2.SBL1.S1SBL.ABOOT.BOOT
در صورتی که فایل با بوت دستگاه شما سازگاری ندارد از فایل بوت داخل پک استفاده کنید.
قابل رایت با UFI.EASY.MEDUSA.EMMCPRO.RIFF