فایل ta سونی c5
جهت حل مشکل سکوریتی و شبکه
قابل رایت با تمامی باکس های سرویس دهی emmc
تست شده توسط اسا تیم