مجموعه فایل های
حذف قفل کاربری سونی
remove user lock
با پسوند ftf
قابل رایت با فلش تولز سونی
بدون نیاز به باکس
اختصاصی اسا تیم
مدل زیر در داخل این فایل ها قرار داده شده اند