برای اولین بار در دنیا!!!!

پایه های cpu

در دستگاه های مختلف

این فایلها مختص تعمیرکاران هارد میباشد که قصد دارند تعویض و یا ریبال cpu هم انجام دهند اما با مشکل کنده شدن پایه یا اتصال چند پایه به هم مواجه می شوند.

برای درک بهتر موضوع حتما ویدیو رایگان زیر را ببینید

ممکن است در اثر اشتباه هیت دادن cpu شما سردی لحیم بگیرد و دستگاه کار نکند و نیاز به ریبال داشته باشد 

همچنین در صورتی که به مدل خاصی احتیاج دارید میتوانید از طریق ایدی زیر در تلگرام سفارش مورد نظر را ثبت کنید.

((200.000تومان))

telegram : asateam_taherian

y600

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y520

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y511

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y360

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y560

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y360

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y330

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y625

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

g630

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

g700

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

g750

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

 

h30 u10

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

 

y635

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y550

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

lg G4

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

LG G3

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

g610

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

g730

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y5ii

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

 

y6ii

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y6pro

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

y7 prime

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

 

j700h

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

j700f

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

j500h

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

 

j500f

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

j110h

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

 

j100h

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

a500h

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

 

p8

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

p8 lite

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

g6

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

 

p6

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

s7 edge

Image result for ‫خرید انلاین‬‎

کلیک کنید