10– ایسی تغذیه ی بخش g920fd galaxy S6 mr2 AP

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

28. ایسی فرستنده و گیرند ه رادیویی و j410f galaxy j4 core mr2 GPS

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

27- ایسی امپلی فایر کم نویز j410f galaxy j4 core mr2

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

26- ایسی سوییچ انتن j410f galaxy j4 core mr2

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

25- ایسی سوییچ j410f galaxy j4 core mr2 SP4T

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

24- ایسی امپلی فایر j410f galaxy j4 core mr2 GPS

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

23-ترانزیستور ماسفت j410f galaxy j4 core mr2

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

22- ایسی تشخیص دهنده جک هدفون j410f galaxy j4 core mr2

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

21- ایسی CPU بخش j410f galaxy j4 core mr2 AP,CP

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

20. ایسی سوییچ انتن j410f galaxy j4 core mr2

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند