12. نقشه ی ایسی شارژ و درایور G960F galaxy S9 mr3 USB

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

29. نقشه ی ایسی بلوتوث و وای فای G960F galaxy S9 mr3

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

28. نقشه ی ایسی G960F galaxy S9 mr3 NFC

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

27. نقشه ی ایسی امپلی فایر صوت G960F galaxy S9 mr3

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

26. نقشه ی ایسی سنسور شتاب سنج و ژیروسکوپ G960F galaxy S9 mr3

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

25. نقشه ی ایسی سنسور قطب نما G960F galaxy S9 mr3

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

24. نقشه ی ایسی هاب سنسور و G960F galaxy S9 mr3 GPS

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

23. نقشه ی ایسی سنسور فشار جو G960F galaxy S9 mr3

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

22. نقشه ی ایسی G960F galaxy S9 mr3 MST

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند

21. نقشه ی ایسی امپلی فایر کم نویز G960F galaxy S9 mr3

این بخش شامل اطلاعات تعمیراتی است که تعمیرکاران موبایل برای شناسایی و عیب یابی مدارات استفاده می کنند