**مجموعه فایل های FFU**
جهت آپدیت نرم افزاری هارد های سامسونگ
مورد استفاده در موارد زیر:
پروداکت نِیم:00000
به هم ریختگی cid
مشکل dead شدن هارد
باز سازی دوباره فریمور هارد
کاهش فالس های هارد
نکته:توجه داشته باشید که مدل فایل را دقیقاََ مشابه با ic انتخاب کنید.
برای مثال هارد b309 غیر از این شماره,به نوشته ی قبل آن هم توجه شود.